Política de privacidade

A efectos do previsto na lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, La Bayonnaise 1803 informa ao usuario da existencia de ficheiros automatizados de datos de carácter persoal inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidad principal destes ficheiros é a xestión, administración e mantemento dos servizos prestados e/ou contratados, e para actividades comerciais e de marketing.

 

ENVÍO E REXISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

O envío de datos de carácter personal é obligatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por La Bayonnaise 1803. Así mesmo, o non facilitar datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón la imposibilidade de recibir información de ditos servicios.

Dacordo ao establecido na lei orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do su envío de datos persoais, serán incorporados aos ficheros indicados anteriormente titularidade de La Bayonnaise 1803, con domicilio en Praza da Cerca, 1, 15155 Fisterra (A Coruña), tendo implementadas as medidas de seguridade do real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o reglamento de desenvolvemento da lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.

 

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS FACILITADOS

O usuario que envía a información a La Bayonnaise 1803, é o único responsable da veracidad e corrección dos datos incluídos. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto.

La Bayonnaise 1803 non responde da veracidad das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos perxuízos que poideran orixinarse polo uso de dita información.

 

CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS

La Bayonnaise 1803 non cederá os datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedidos a algún terceiro producirase unha información previa, solicitando o consentimento expreso do afectado.

 

EXERCICIO DE DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal a Praza da Cerca, 1, 15155 Fisterra (A Coruña) ou a través de correo electrónico a info@labayonnaise.com, xunto cunha proba válida en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no asunto “Protección de datos”.

 

UTILIZACIÓN DE COOKIES

La Bayonnaise 1803 utiliza cookies para obter información e realizar análises estatísticos sobre o uso do espacio web www.labayonnaise.com e para permitir o funcionamiento dalgúns servizos. As cookies que utiliza La Bayonnaise 1803 son anónimas e non se refiren aos datos persoais do usuario nin dan acceso a datos que o usuario poida tener no seu disco duro.

Para obter máis información sobre as cookies que utiliza La Bayonnaise 1803 pode ler a nosa sección de política de cookies.

 

ACEPTACIÓN E CONSENTIMIENTO

O usuario declara haber sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de La Bayonnaise 1803, na forma e para as finalidades indicadas na presente política de protección de datos persoais.

 

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

La Bayonnaise 1803 resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novedades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. En dito suposto La Bayonnaise 1803, anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razonable antelación á súa posta en práctica.